Zanimljivost u Zagrebu

Zagreb sve više postaje zanimljiva i privlačna destinacija za turiste različitih profila. Kako dolazi sve više turista, tako se i upotpunjuje ponuda grada Zagreba. Već par godina naš se glavni grad može pohvaliti s povećim brojem hostela od kojih su neki vrlo zanimljivi i privlačni inozemnim turistima. Posljednja zanimljivost u Zagrebu koja se tiče ove teme je hostel na pruzi, odnosno hostel u vagonu HŽ-a koji se nalazi na samom kolodvoru u centru grada. Lokacija je odlična jer je također u blizini autobusnog kolodvora s kojeg se može doći do zračne luke Pleso. Realizacija ovog projekta trajala je tri godine, odnosno toliko je bilo potrebno za dobivanje dozvola i suglasnosti za otvaranje jednog takvog hostela. Kolosijek je tvrtka Adriatik željeznički hosteli zakupila od HŽ-a na rok od 5 godina, a budući da se isti projekt namjerava ostvariti i u Splitu, Šibeniku, Rijeci, Zadru i Puli, ova zanimljivost u Zagrebu neće biti jedina takva u Hrvatskoj. Vagoni su, naravno, renovirani, ugrađeni su tuševi, ali zadržan je onaj stari, poznati štih vagona

(Visited 55 times, 1 visits today)