Zagreb sve više postaje zanimljiva i privlačna destinacija za turiste različitih profila. Kako dolazi sve više turista, tako se i upotpunjuje ponuda grada Zagreba. Već par godina naš se glavni grad može pohvaliti s povećim brojem hostela od kojih su neki vrlo zanimljivi i privlačni inozemnim turistima. Posljednja zanimljivost u Zagrebu koja se tiče ove […]

Több